Logopediste Brechje


Brechje Schaers

 

Opleidingen

 • Bachelor in de logopedie, Arteveldehogeschool Gent
 • ECSF Postgraduaat: specialisatie stotteren
 • Typtien trainer

Specialisaties

 • Spreekvloeiendheidsstoornissen
  Stotteren en broddelen bij kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen

  Behandeling gebaseerd op stotter-modificatietechnieken

  Informatiesessies en oudercursussen

 

Specifieke ervaring

 • Leerproblemen - Leerstoornissen
  Leerprobleem: een achterstand op vlak van lezen, schrijven, rekenen, ... die vaak met extra ondersteuning en bijsturing verholpen kan worden.

  Leerstoornis: een leerstoornis is vaak meer persistent (vb. dyslexie, dyscalculie, dysorthografie). Hierbij wordt aanvullend ook compenserend gewerkt: we houden rekening met de capaciteiten en mogelijkheden van het kind binnen een specifiek leerdomein.

  Een nauwe samenwerking met de school is hierbij van groot belang.

 • Oro-myofunctionele stoornissen
  Afwijkend slikpatroon, duim- of vingerzuigen, tongpersen, habitueel mondademen, etc. kunnen op langere termijn problemen veroorzaken op articulatorisch vlak. Hierbij wordt vaak samengewerkt met de tandarts of orthodontist.

 

 • Articulatiestoornissen
  Het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken ten gevolge van een functionele of organische oorzaak.

 

 • Taalstoornissen
  Primaire taalstoornis: een vertraagde of afwijkende taalontwikkeling.

  Secundaire taalstoornis: een vertraagde taalontwikkeling binnen een ruimer probleem vb. handicap

 

Bijscholingen

 • 2017:
  - Breed evalueren, OVSG
  - Stemtherapie. Na heesheid komt zingen? Hoe help ik mijn kind van die heesheid af? Word ik dan anders?, Dirk Vanneste, dag van de stem
  - Attitudes en temperamentfactoren: wat doen ze met de kinderstem?, Eddy Hoste, dag van de stem
  - Anatomie en fysiologie van de kinderstem, Mieke Moerman, dag van de stem
  - Narrative Practices with People who Stutter, ECSF
 • 2016:
  - Ervaar STOS; Spraak- Taal en Ontwikkelingstoornis, Logopedia Mechelen
  - Onderzoek en behandeling bij myofunctionele stoornissen a.d.h.v. de MTRL-myobox, Logopedia Mechelen
  - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100, Sig Aalst
 • 2015:
  - Trainingsprogramma bij het Michael Palin Centre voor Stotteren, Londen
 • 2014:
  - Kinderen en intens verdriet, Sig Destelbergen