Logopediste Jana


Jana Vertriest

 

Opleidingen

  • Bachelor in de logopedie, Hogeschool Gent

Specialisaties

  • Neurogene taal-, spraak- en slikstoornissen

 

Specifieke ervaring

  • Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is.

  • Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel waarbij er problemen zijn met het spreken. De spieren die instaan voor de spraak werken niet goed meer, waardoor de spraakverstaanbaarheid verminderd is.

  • Dysfagie

Dysfagie of slikstoornissen ontstaan ten gevolge van een combinatie van stoornissen in de slikspieren, een verminderde gevoeligheid en/of een afname van reflexen. Verslikken is mogelijk wanneer het voedsel of drinken in de luchtpijp terecht komt.

  • Verbale apraxie

Verbale apraxie is een probleem in het plannen van de handelingen die nodig zijn om te spreken. De persoon kan de handeling vaak wel nog spontaan uitvoeren, maar ondervindt problemen als dezelfde handeling op vraag moet uitgevoerd worden. Zowel mond-, tong- en gelaatsbewegingen kunnen hierdoor moeilijk zijn waardoor de spraakverstaanbaarheid verminderd is.

  • Logopedie na radio- en/of chemotherapie in het hoofd-halsgebied 

Als gevolg van een operatie of bestraling in de mond- of keelholte kunnen er problemen optreden bij het slikken, het spreken of het stemgeven.

Bij problemen met het slikken kan het slikmechanisme soms zodanig zijn aangetast dat normaal eten en drinken niet meer mogelijk is. Met behulp van speciale oefeningen kan het slikmechanisme worden geoptimaliseerd.

Bij problemen met het spreken kan door de ingreep of bestraling de tong en/of het gehemelte voor moeilijkheden zorgen tijdens het vormen van klanken waardoor het articulatievermogen en de spraakverstaanbaarheid van de patiënt ernstig is aangetast. Met behulp van specifieke articulatie-oefeningen kan de verstaanbaarheid verbeteren.

Bij problemen met het stemgeven kan de stemkwaliteit (tijdelijk) slechter zijn. Het volume, de toonhoogte en/of de klank van de stem kan veranderen, waardoor het moeilijk wordt om verstaanbaar te spreken. 

 

Bijscholingen

  • 2016

- Symposium Pediatrische Logopedie en Audiologie, Universiteit Gent

- Genderdysforie, Dokter Mieke Moerman, Dag Van De Stem, Gent

- Mutatiefalsetdysfonie, Youri Maryn, Dag Van De Stem, Gent

- (On)gewenste stemeffecten, Roosmarijn Francois, Dag Van De Stem, Gent

- Radiofonie: is een goeie stem altijd mooi? Bernadette Timmermans, Dag Van De Stem, Gent

- Workshop functionele stemstoornissen, Heleen Grooten, EVTA