Logopedie en stottertherapie

In deze praktijk behandelen we de volgende problematieken:

 • Leerproblemen en leerstoornissen: lezen, spelling, rekenen
 • Taalstoornissen
 • Articulatiestoornissen
 • Oro-myofunctionele stoornissen
 • Stemstoornissen
 • Neurologische stoornissen
 • Stotteren en broddelen

 


Blind typen (Dactylo)

Cursus blind typen volgens de unieke methode TypTien

 

 • Blind typen met 10 vingers
 • Oefenen op een speelse manier
 • Zonder tijdsdruk
 • In kleine groepjes van maximaal 9 kinderen
 • Ook voor kinderen met handvaardigheidsproblemen of andere stoornissen zoals dyslexie, dysorthografie,..
 • Vanaf het vierde leerjaar

 

Op zaterdag 22 februari start er een nieuwe reeks typlessen!

Voor meer informatie en inschrijvingen:

brechjeschaers@gmail.com of 0474 51 44 52

      


Werkwijze binnen de praktijk:

 

Er wordt steeds gestart met een anamnesegesprek en een gericht onderzoek om de problemen in kaart te brengen. Tijdens dit gesprek breng ik u ook op de hoogte van een aantal praktische zaken zoals de tarieven en de terugbetaling. Ik ben een geconventioneerde logopedist. Dit betekent dat de tarieven en terugbetalingstarieven wettelijk zijn vastgelegd. Indien logopedische therapie aangewezen blijkt en u hiermee akkoord gaat, kan de therapie opgestart worden.

 

Taal-, articulatie- en leerstoornissen kunnen ook op school behandeld worden, mits toestemming van het CLB en de directie.

Bij neurologische problematieken zijn huisbezoeken zeker mogelijk.